JAINKOAK GORDE BEZA LEHENDAKARIA
IZOKIN EUSKALDUN BATEN ISTORIOA
APATXE GAUA
 
 
 
   
HATOR, HATOR MUTIL ETXERA!
GAZTAINA XIMELAK JATERA,
GABON-GAB OSPATUTZEKO
AITAREN TA AMAREN
ONDOAN.
IKUSIKO DEK AITA BARREZKA
AMA BE POZ ATSEGINEZ

ERAGIOK, MUTIL,
AURREKO DANBOLIN HORI
GAZTAINAK ERRE ARTIAN
GAZTAINAK ERRE ARTIAN
TXIPLI, TXAPLA, PLUN!
GABON GABA
POZIK IGARO DAIGUN.

 
 VEN, VEN
 
VEN, VEN A CASA CHICO
A COMER CASTAÑLAS ASADAS
PARA CELEBRAR LA NOCHEBUENA
JUNTO AL PADRE Y A LA MADRE
VERAS AL PADRE REIR Y TAMBIEN A LA MADRE LLENA DE ALEGRIA

DALE, MUCHACHO
CUIDA EL FUEGO
HASTA ASAR LAS CASTAÑAS
HASTA ASAR LAS CASTAÑAS
CHIPLI CHAPLA PUN!

Y QUE PASEMOS UNA
BUENA NOCHEBUENA