ESAN OZENKI
IRAKATSI ZIGUTEN HISTORIA
AZKEN TANGOA
NAHI DUZUENA (MILENIOA II)
AMODIOZKO KANTA
BERTSO-HOP
RADIO RAHIM
SEINALEA
MALKOAK
NAPARTHEID
RAGGAMUFFIN JAIA
BIDE BATEN BILA
GABERAKO ATERBEA
 
 
   
SAKANA, BIDASOA ETA AEZKOAKO ERRESERBAKOAK
ARBASOEEN LURRALDETARA ITXULTZEKO
MATXINATU DIRA
SOWETO? EUSKAL HERRIA BAINO HOBETO
PITILLAN ERE ENTZUN DAITEKE
PRETORIA GASTEIZ ETA BERE LAGUNEK
ONDOKO IZENA EZARRI ARREN:

NAPARTHEID

GIZAZURIAK GURE LURRALDEAK
INBADITU DITU
EZ DAGO PAKERIK, GERRA-AIZKORA
BETIRAKO DESEHORTZI DUGU
ETA ZUTIK IRAUNEN DU
HERIOAK GU, AKATU ARTE

NAPARTHEID

HAUTS DITZAGUN
GIZAZURIAK
INPOSATURIKO
KATEAK
BURRUKARAKO HELBURUA
ARGI BAITUGU
BAITA ESKU GOGORRAK ERE
GARAIPENERAKO

NAPARTHEID

 
 NAPARTHEID
 
LAS GENTES DE LA RESERVA DE SAKANA, BIDASOA Y AEZKOA SE HAN SUBLEVADO PARA VOLVER A LOS TERRITORIOS DE SUS ANTEPASADOS.
QUE LA SITUACION DE EUSKAL HERRIA (PAIS VASCO) ES COMPARABLE SE PUEDE ESCUCHAR HASTA EN PITILLA.
AUNQUE PRETORIA-GASTEIZ Y SUS AMIGOS NOS HAYAN IMPUESTO EL DENOMINADO:

NAPARTHEID

EL HOMBRE BLANCO HA INVADIDO NUESTRAS TIERRAS.
NO HAY PAZ, HEMOS DESENTERRADO EL HACHA DE GUERRA PARA SIEMPRE Y SE MANTENDRA DE PIE HASTA QUE LA MUERTE ACABE CON NOSOTROS

NAPARTHEID

ROMPAMOS LAS CADENAS IMPUESTAS POR EL HOMBRE BLANCO, POR QUE TENEMOS CLARO EL OBJETIVO DE NUESTRA LUCHA Y MANOS FUERTES PARA LA VICTORIA

NAPARTHEID